Sárkányok

Sárkányok

A bölcsek regéi egy ősi sárkányról szóltak, aki az ókor esztendeiben jelent meg az akkori Arnorián. Dra'karioth hatalmas és fenséges élőlény volt, ki mérhetetlen tudással és hatalommal rendelkezett. Isteni erejét nem arra használta, hogy elpusztítsa a bolygó őslakóit, hanem inkább a tanításuk javára fordította. Az emberek és elfek gyorsan fejlődtek, és saját birodalmakat alapítva Arnoriát egy gazdag és virágzó világgá változtatták. Évszázadokon keresztül éltek békében és háborítatlanul, egészen addig a napig, mígnem egy fenyegető erő borította el a kék eget. A sötétség, maga a gonosz érkezett halálszárnyakon, aki úgy hívta magát: Gor'nalaos. Az ő szíve sötét volt, tele gyűlölettel. Saját démon hadseregével indított háborút Arnoria ellen és taszította romlásba ezt a csodálatos világot. Hónapokon keresztül tartott a vérontás.

Noha az emberek és az elfek keményen és kitartóan küzdöttek, képtelenek voltak felülkerekedni az ellenségen, mígnem a Sötétlelkek elözönlötték a világot. Dra'karioth egyetlen kiutat látott: egy mindent eldöntő párviadalban elpusztította magát és Gor'nalaost. Egy óriási robbanás rázta meg ekkor az egész bolygót; a gonosz erői eltűntek a föld színéről, az emberek pedig tanító, mentor nélkül magukra maradtak ebben az új kietlenné vált világban. Így ért véget Arnoria ókora. Az újkor azzal a nappal vette a kezdetét, mikor Garfal, Dra'karioth utóda megjelent az emberek táborában. Megviselt, öreg vándornak hitték, de mikor ott állt előttük, a lélegzetük is elállt döbbenetükben. Az idegen kétszer magasabb volt még a legtermetesebb lovagnál is, és mikor csuklyáját levette, mintha Dra'karioth tekintett volna rájuk.

Garfal bölcsessége magával az őssárkányéval vetekedett. Alacsonyabb volt ugyan, no meg két lábon is járt, ám ereje így is óriási volt. Szárnyak híján is volt a sárkány, csakhogy ebben a reménytelen helyzetben az emberek még így is az új tanítójukat tisztelték benne.  És valóban; az emberiség életében egy új korszak köszöntött be, és az új birodalmak erősebbek lettek, mint valaha.

Csakhogy az újkor esztendői közel sem voltak ennyire… nos, járhatóak. A Sötétlelkek visszatértek, és ugyan Gor'nalaosnak csupán a szelleme maradt fent, az ellenség újult erővel csapott le Arnoriara. Az emberek magukra maradtak, minthogy az elfek csaknem kihaltak az ősi háborúban. Új szövetségesre volt szükségük, így Garfal megteremtette a sárkányok első nemzedékét. Nar'etna városából léghajókon érkeztek, és rögtön a frissen megalakult szövetség oldalára billentették a mérleget. Ezek után az emberek és sárkányok sok csatát megnyertek, és a Sötétlelkek hosszú időre visszakényszerültek Garnalion kietlen szigetére.

Arnoria több sárkányfajnak ad otthont:

- Kannari

- Rhyamvari

- Siraheli

- Dragidi

- Uwagardi

Kannari: Más néven Elgardy sárkány. Hihetetlen erejük porrá zúzza az ellenséget, míg bátorságuk reményt ad minden szívnek. Vastag, halványkék bőrük van, melyet sötétebb árnyalatú pikkelyek fednek. Mint a cserepek úgy takarják egymást és a végeik finoman íveltek.

Rhyamvari: Rhyamvari felvidék nomád sárkányai a legjobb fegyverforgatók hírében állnak. A többi sárkányfajnál alacsonyabbak ugyan, ám kisebbségüket mozgékonyságukkal kompenzálják. Zöld lemezes pikkelyek borítják a testüket, mint a krokodiloknak, és fekete dús sörény húzódik a fejük búbjától egészen a farkuk hegyéig.

Siraheli: Tűzsárkányok talán a legveszélyesebbek mindközül. A tűzmágiát mesteri szinten használják, ám amilyen pusztító a hatalmuk, úgy könnyen a saját vesztük is lehet, ha nem képesek kordában tartani azt. Lételemük a harc és a tűz, ami lelkük mélyén ég, és ad erőt nekik. Piros pikkelyeik rubintként tündökölnek, ám szemük fekete, mint az éjszaka.

Dragidi: A Dra' gid hegység papjai bölcsességükkel sok királyt támogattak már, mindannyiszor a helyes mederben tartva a birodalmat. A harctereken nélkülözhetetlen a gyógyító erejük, és rovátkoló tudásuk bármilyen karddal vagy páncéllal felér. Mágiájuk tiszta forrás, melyet Dra'karioth szellemétől kapnak. Sűrű pikkelyeik aranysárgán fénylenek, akár a nap sugarai.

Uwagardi: Ők képviselik a városiasodott sárkányokat, és Uwe'dafban élnek. Fejlettek és okosak, bár nem túl bölcsek. Megtagadták Dra'karioth tanítását, és a mágiát kizárva a modernkor technikai vívmányait tisztelik. Külsőre leginkább a dragidi sárkányokra hasonlítanak, csak sápadtabbak és pocakosabbak.

Isten hozott Arnoriában!

SZERETNÉL CSATLAKOZNI HOZZÁNK?

Gyere és csatlakozz te is Arnoria sárkányaihoz! Saját YouTube csatornánkon hangoskönyveket és sárkányeszmés videókat nézhetsz meg. Kövess minket a Facebook-on is, nehogy lemaradj valamiről!

Sárkányeszme első kötete

Sárkányeszme, a kiválasztottak próbája
Sárkányeszme logo

2019 © bd-tech.hu – Minden jog fenntartva